Κινούμαι Ηλεκτρικά (2020 - 2021)

Δράση επιδότησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, δίκυκλων και ποδηλάτων.

Περισσότερα

Κινούμαι Ηλεκτρικά – Β’ Κύκλος (2022 - )

Δράση επιδότησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, δίκυκλων και ποδηλάτων.

Περισσότερα