Χρήσιμα Αρχεία

Κινούμαι Ηλεκτρικά Β' κύκλος

Περιεχόμενα

Δελτίο Τύπου Ενίσχυσης και παράτασης του Β΄ Κύκλου

Δελτίο Τύπου: Ενίσχυση και παράταση του Β΄ Κύκλου του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»

Προβολή Εγγράφου

Τροποποίηση της ΚΥΑ (ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/70517/238/2022)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/70517/238/2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - Β’ κύκλος» (Β’ 3981).

Προβολή Εγγράφου

Οδηγός Χρήσης

Οδηγίες Υποβολής αίτησης συμμετοχής στην Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Β' Κύκλος

Προβολή Οδηγού

Ενδεικτική Λίστα Επιλέξιμων Επιβατικών IX & Επαγγελματικών Οχημάτων (BEV) κατηγοριών Ν1/Μ1

Ενδεικτική Λίστα Επιλέξιμων Επιβατικών IX & Επαγγελματικών Οχημάτων (BEV) κατηγοριών Ν1/Μ1 για την Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Β’ Κύκλος

Προβολή Εγγράφου

Ενδεικτική Λίστα Επιλέξιμων Οχημάτων Τύπου L

Ενδεικτική Λίστα Επιλέξιμων Οχημάτων Τύπου L για την Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Β' Κύκλος

Προβολή Εγγράφου

Ποσοστά Επιδότησης - Δικαιούχοι

Ποσοστά Επιδότησης και Δικαιούχοι για την Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Β’ Κύκλος

Προβολή Εγγράφου

Τεύχος Απαιτούμενων Δικαιολογητικών

Απαιτούμενα Δικαολογητικά Υποβολής για την Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Β' Κύκλος.

Προβολή Εγγράφου

Λίστα επιλέξιμων φορτιστών

Λίστα επιλέξιμων φορτιστών για την Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Β' Κύκλος.

Προβολή Εγγράφου

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρικών Ποδηλάτων

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρικών Ποδηλάτων για την Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Β' Κύκλος.

Προβολή Εγγράφου

Τεχνικές Προδιαγραφές Σημείων Επαναφόρτισης

Τεχνικές Προδιαγραφές Σημείων Επαναφόρτισης για την Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Β' Κύκλος.

Προβολή Εγγράφου