Εξυπηρέτηση

Κινούμαι Ηλεκτρικά Β' κύκλος

Ψηφιακή Εξυπηρέτηση

Για την Ψηφιακή υποβολή ερωτημάτων, σχετικών με τη χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας, πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:Ψηφιακή Εξυπηρέτηση Υπηρεσίας Κινούμαι Ηλεκτρικά II


Για την πρόσβαση στο Ψηφιακό Αποθετήριο Απαντήσεων ώστε να παραλάβετε την απάντηση σε ερώτημα που έχετε υποβάλλει πατήστε εδώ

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

Για την τηλεφωνική υποβολή ερωτημάτων, σχετικών με τη χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας, επικοινωνήστε με τους ακόλουθους τηλεφωνικούς αριθμούς :